Kjell Olav A. Maldum

„Zálohový systém je nejlepším řešením pro pravou recyklaci nápojových obalů. Za čtrnáct let práce v Infinitum AS se mi potvrdilo, že zálohový systém byl nejlepším rozhodnutím, protože přineslo pozitivní efekt  v mnoha oblastech – pozitivní dopad na životní prostředí či dosažení vysokých čísel míry recyklace.“