Pozitivní dopady zálohového systému na životní prostředí