Zahraniční zkušenost

Slovensko se díky systému záloh téměř zbavilo PET lahví a plechovek odhozených v přírodě

Zálohování na Slovensku předčilo očekávání. Míra zpětného sběru v prvním roce přesáhla 70 %.