Tiskové zprávy

Ministerstvo posouvá debatu o zavedení systému záloh v ČR dopředu 

Průzkum: Se zavedením systému záloh na PET lahve a plechovky je spokojeno 93 % Slováků

Průzkum: Systém záloh pomůže Česku zbavit se pohozených PET lahví a plechovek.

Češi zálohový systém chtějí, potvrzují to průzkumy i praktická zkušenost

Iniciativa pro zálohování vítá závazek MŽP zavést zálohový systém v Česku, varuje ale před jeho zbytečným prodražením

Podle Čechů je záloha 3 Kč dostatečně motivační, aby vraceli zálohované PET lahve a plechovky do sběrných míst

Malé obchody na venkově postupně mizí z mapy. Hustá sběrná síť v maloobchodu je přitom pro funkční zálohový systém zásadní.

Slovensko se díky systému záloh téměř zbavilo PET lahví a plechovek odhozených v přírodě

Zálohování na Slovensku předčilo očekávání. Míra zpětného sběru v prvním roce přesáhla 70 %.

Rok 2023 bude pro zavedení zálohového systému na PET lahve a plechovky v Česku klíčový.