Tiskové zprávy

Bez systému záloh na plastové lahve a plechovky ČR nesplní evropské cíle sběru nápojových obalů

Průzkum Ipsos: Zálohový systém pro PET lahve a plechovky chtějí tři čtvrtiny české populace 

Svátky klidu, pohody a nepořádku. Češi přes Vánoce zakopávali o odpadky u kontejnerů.

Návrh zálohového systému pomůže ČR k přechodu na cirkulární ekonomiku

Česko dohání Evropu v cirkularitě nápojových obalů. MŽP poslalo zálohování do meziresortního připomínkování.

Ministerstvo posouvá debatu o zavedení systému záloh v ČR dopředu 

Průzkum: Se zavedením systému záloh na PET lahve a plechovky je spokojeno 93 % Slováků

Průzkum: Systém záloh pomůže Česku zbavit se pohozených PET lahví a plechovek.

Češi zálohový systém chtějí, potvrzují to průzkumy i praktická zkušenost

Iniciativa pro zálohování vítá závazek MŽP zavést zálohový systém v Česku, varuje ale před jeho zbytečným prodražením