Prošli jsme pražské směsné koše. Denně v nich zbytečně končí na 120 tisíc PET lahví a plechovek.

Zákon o zálohovém systému to může změnit

Ročně v pražských pouličních odpadkových koších končí téměř 45 milionů nápojových obalů. To by mohla změnit aktuálně projednávaná novela obalového zákona, která v ČR mimo jiné zavede zálohový systém na PET lahve a plechovky. Ta v dohledné době zamíří na vládu. Iniciativa pro zálohování ve spolupráci s dobrovolníky z řad Trash Hero realizovala terénní test, během kterého analyzovala celkem 109 košů, poměrově podobně na Praze 1 a Praze 12. Výsledkem je vysbíraných 480 nápojových obalů během jednoho odpoledne.

V současné době je v ulicích hlavního města Prahy rozmístěno na 12 000 veřejných odpadkových košů. Ve venkovních odpadních koších tak denně zbytečně končí podle propočtů Iniciativy pro zálohování 60 661 PET lahví a 61 872 plechovek, které by mohly být díky aktuálně projednávané novele znovu využité pro výrobu nových nápojových obalů. Ročně jde dokonce o téměř 45 miliónů nápojových obalů, to znamená zhruba 770 tun PET a 337 tun hliníku. Vyplývá to z šetření, který realizovala Iniciativa pro zálohování 16. května 2024.

PET lahve a plechovky v pražských koších v číslech

Pro terénní studii byly vybrány dvě pražské lokality, a to turisticky exponované centrum na Praze 1 v okolí Staroměstského a Malostranského náměstí a dále klidnější okolí bývalého obchodního centra Labe na Praze 12. V těchto lokalitách bylo analyzováno celkem 109 odpadkových košů, z čehož 59 z nich bylo analyzováno na Praze 1 a zbylých 50 odpadkových košů na Praze 12. Dobrovolníci z řad Iniciativy pro zálohování ve spolupráci s organizací Trash Hero protřídili koše za účelem spočítat, kolik je v nich vyhozených PET lahví a plechovek. 

„Během sběru jsme zaznamenali, kolik odpadkových košů se nachází v konkrétních ulicích a kolik odpadu v jednotlivých koších zrovna bylo. Po domluvě s hlavním městem Prahou jsme věděli, že frekvence vyvážení se v jednotlivých částech Prahy liší. V centru k vyvážení odpadů dochází 4x denně a na sídlištích 1x denně. Tento postup byl aplikován jak v centru Prahy, tak na Praze 12, aby byly výsledky relevantní a vyvážené. Praha 12 byla vybrána kvůli svému rezidenčnímu charakteru, což umožnilo porovnání s více frekventovanými oblastmi,“ vysvětluje Kristýna Havligerová, manažerka vnějších vztahů Iniciativy pro zálohování.

Z celkem 109 odpadkových košů bylo vybráno 480 nápojových obalů, přičemž konkrétně 194 kusů tvořily PET lahví a 286 kusů plechovky. V Praze 1 dobrovolníci vysbírali 119 PET lahví a 92 plechovek, v Praze 12 poté 75 PET lahví a 194 plechovek. „Pokud si tato čísla propočteme do delšího období, zjistíme, že ročně tak nevyužitých v komunálním odpadu jen v Praze skončí 45 miliónů nápojových obalů, které následně putují do spalovny místo toho, aby se z nich opět vyráběly nové PET lahve a plechovky,“ říká Kristýna Havligerová.

Třídění není recyklace

I přes výsledky tohoto terénního průzkumu patří Češi v třídění mezi evropské jedničky, a přestože Češi skvěle třídí, často to dělají zbytečně, protože následná recyklace v Česku nefunguje. Podle údajů Ministerstva životního prostředí tři čtvrtiny plechovek dnes skončí ve směsném odpadu a polovina z vysbíraných PET lahví k recyklaci ani nedojde. Velká část obalů končí bez dalšího využití ve spalovně, na skládce, odhozená v přírodě nebo kdekoliv jinde, kde nemá. A to navzdory tomu, že je Češi pečlivě vytřídili a věnovali tomu spoustu času a energie. Ze žlutých kontejnerů totiž putují vesměs na ruční třídící linky s nízkou efektivitou, kde se podstatná část materiálu ztratí. 

„Češi věří tomu, že odpad, co vytřídí, je dále recyklován. Z čísel je jasné, že jeho recyklace ale u nás nefunguje. Stávající systém nemá šanci splnit evropské cíle a už vůbec nezajistí opakované využití materiálu. Zálohový systém je tak jediným efektivním způsobem uzavření materiálové smyčky nápojových obalů, který umožňuje opětovnou výrobu PET lahví a plechovek. Šestnáct evropských zemí díky tomuto systému dosahuje míry sběru kolem 90 % a vysoké míry recyklace díky čistotě vysbíraného materiálu. Celosvětově funguje už 56 zálohových systémů, v nichž obaly zálohuje na 350 milionů lidí,“ uvádí na závěr Kristýna Havligerová.

Na potřebu zálohování nápojových obalů upozorňují také dobrovolníci z organizace Trash Hero. „V rámci organizace Trash Hero neustále upozorňujeme na nutnost zálohování a lepšího třídění odpadů – zejména těch jednorázových. Z našich dlouhodobých zkušeností opřených o desítky uspořádaných úklidů v Praze a dalších městech ČR jednoznačně vyplývá, že pohozených zálohovaných lahví nacházíme naprosté minimum. Naopak nápojové obaly, které by zálohované být mohly – plechovky, PET lahve, skleněné lahve tvoří ve skladbě sesbíraného odpadu co do množství a zastoupení nejvýznamnější část,“ shrnuje svou zkušenost dobrovolník z organizace Trash Hero ČR, Karel Švanda.


Veškeré vysbírané PET lahve a plechovky následně Iniciativa pro zálohování odnesla do příslušných kontejnerů na tříděný odpad.

Pro více informací kontaktujte:

Kristýna Havligerová
Manažerka vnějších vztahů
Iniciativa pro zálohování
kristyna.havligerova@iniciativaprozalohovani.cz
+420724602113

Iniciativu pro zálohování založili významní výrobci nápojů Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, Heineken Česká republika, Kofola ČeskoSlovensko, Mattoni 1873 a Plzeňský Prazdroj. Jejím cílem je zavedení plošného zálohového systému všech nápojových PET lahví a plechovek v České republice jako cestu k opravdové recyklaci těchto obalových materiálů.