Zahraniční zkušenost

23. 4. 2024

Oborníci ze zahraničí i akademické půdy v Poslanecké sněmovně potvrdili pozitivní dopady zálohování

20. 4. 2024

Česko je s cirkularitou obalů opět pozadu, na Slovensku přitom již úspěšně zálohují