Parametry systému

Česko dohání Evropu v cirkularitě nápojových obalů. MŽP poslalo zálohování do meziresortního připomínkování.

Češi zálohový systém chtějí, potvrzují to průzkumy i praktická zkušenost

Iniciativa pro zálohování vítá závazek MŽP zavést zálohový systém v Česku, varuje ale před jeho zbytečným prodražením

Podle Čechů je záloha 3 Kč dostatečně motivační, aby vraceli zálohované PET lahve a plechovky do sběrných míst

Malé obchody na venkově postupně mizí z mapy. Hustá sběrná síť v maloobchodu je přitom pro funkční zálohový systém zásadní.

Iniciativa pro zálohování představila plán, jak by měl být nastaven zálohový systém na PET lahve a plechovky v Česku.