Iniciativa pro zálohování představila plán, jak by měl být nastaven zálohový systém na PET lahve a plechovky v Česku.

Iniciativa představila návrh systému zálohování PET lahví a plechovek. Základem bude hustá síť sběrných míst

Iniciativa pro zálohování představila plán, jak by měl být nastaven zálohový systém na PET lahve a plechovky v Česku. Vracet tyto nápojové obaly půjde ve všech prodejnách potravin s plochou nad 50 m2 a na čerpacích stanicích. Celkem se bude jednat o téměř 11 tisíc sběrných míst. Zálohy se budou týkat obalů o objemu od 0,1 do 3 litrů, výše zálohy bude v intervalu od 3 do 5 korun. Zálohování PET lahví a plechovek podporuje v tuzemsku více než 80 % lidí1, bez jeho zavedení Česká republika nesplní evropské recyklační cíle.2

Iniciativa pro zálohování, ve které je sdruženo pět významných výrobců nápojů, připravila konkrétní návrh zálohového systému pro český trh. Jde o významný krok k zavedení zálohování PET lahví a plechovek v ČR.

Zálohový systém zajistí skutečnou recyklaci PET lahví a plechovek v Česku, a přitom nebude vyžadovat žádné finance z veřejných zdrojů. Díky husté síti téměř 11 tisíc sběrných míst bude zachován komfort pro spotřebitele, kteří budou k vracení nápojových obalů motivováni zálohou ve výši 3 až 5 korun,“ uvedla Kristýna Havligerová, manažerka vnějších vztahů Iniciativy pro zálohování, a dodala: “Pokud má Česká republika splnit své recyklační cíle pro PET lahve a plechovky pro rok 2025, je potřeba začít jednat a již nyní udělat politické rozhodnutí. Nyní sice v Česku dobře třídíme, ale místo skutečné recyklace z lahve do lahve či z plechovky do plechovky končí příliš mnoho kvalitního materiálu na skládkách, ve spalovnách, nebo jako surovina pro výrobu dětských plen a jiných produktů, které již znovu recyklovat nelze. Díky zálohovému systému budeme schopni vysbírat a recyklovat minimálně 90 % plastových lahví a plechovek uvedených na trh.”

Zálohovat se budou plastové a kovové obaly od nealkoholických nápojů, minerálních vod, limonád, džusů, ledových káv a čajů, energetických nápojů, piva a dalších alkoholických nápojů s obsahem alkoholu do 15 %. Výjimku budou mít nápoje, které jsou do svého obalu stáčeny přímo v místě prodeje, jako jsou například sudová vína stáčená do PET lahví.

Do husté sítě sběrných míst budou patřit všechny obchody s potravinami větší než 50 m2 a čerpací stanice. Pro sběr nápojových obalů se mohou dobrovolně rozhodnout i obchody s menší prodejní plochou. Lahve a plechovky budou přijímány buď prostřednictvím automatu, či zcela jednoduchou a prostorově úspornou formou ručního sběru. Správce bude obchodníkům kompenzovat přímé dodatečné náklady prostřednictvím finančního příspěvku.

Správcovská společnost bude zodpovědná za svoz, zpracování a zajištění recyklace vysbíraných nápojových obalů. Výrobci nápojů budou mít přednostní právo vykoupit svůj podíl obalového materiálu za tržní cenu, který bude následně recyklován do nových lahví či plechovek. Díky tomu se z PET lahve stane opět PET lahev a z plechovky plechovka, a tyto vzácné materiály tak budou opakovaně a maximálně efektivně využity v uzavřeném koloběhu.

Výše zálohy zatím není pevně stanovena, bude se pohybovat v rozmezí od 3 do 5 korun v závislosti od úrovně spotřebitelských cen v době spuštění systému, přičemž výše zálohy bude pro všechny typy obalů stejná. „Záloha musí být dostatečně motivační a její konkrétní výše bude určena na základě spotřebitelského průzkumu,“ řekla k tomu Kristýna Havligerová.

Při návrhu systému jsme se inspirovali existujícími zálohovými systémy napříč Evropou. Primárním vzorem pro nás byly systémy ve Skandinávii a pobaltských státech, přičemž z každého jsme vzali to nejlepší a celek adaptovali na podmínky a potřeby České republiky,“ vysvětlila Kristýna Havligerová. Zálohové systémy pro PET lahve a plechovky úspěšně fungují již ve 12 evropských zemích, které díky nim dosahují účinnosti recyklace přes 90 %. Prakticky ve všech ostatních členských zemích EU je jeho zavedení plánováno či zvažováno.

Anna Larsson, odbornice na oblast udržitelného nakládání s odpady z mezinárodní organizace Reloop k tomu uvádí: „Z dat je zřejmé, že zálohování dobře funguje ve všech zemích, které jej zavedly. V mnoha z nich probíhala podobná diskuse a byly slyšet kritické argumenty. Nakonec ale převážila výrazná pozitiva zálohování, jako je ekonomický rozvoj, uzavřený cyklus recyklace a čisté životní prostředí bez odhozených odpadků. To podpořilo moderní politická rozhodnutí o zavedení zálohového systému.“

Pro více informací kontaktujte:

Kristýna Havligerová

Manažerka vnějších vztahů
Iniciativa pro zálohování
kristyna.havligerova@iniciativaprozalohovani.cz

+420724602113

Iniciativu pro zálohování založili významní výrobci nápojů Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, Heineken Česká republika, Kofola ČeskoSlovensko, Mattoni 1873 a Plzeňský Prazdroj. Jejím cílem je zavedení plošného zálohového systému všech nápojových PET lahví a plechovek v České republice jako cesty k opravdové recyklaci těchto obalových materiálů.

1 Zavedení zálohového systému v České republice podporuje 81 % Čechů, vyplynulo to z průzkumů, které si nechala zpracovat Iniciativa pro zálohování prostřednictvím aplikace Instant Research společnosti Ipsos.

2 Studie mezinárodní poradenské firmy Denkstatt potvrzuje, že při současném systému třídění nemá Česká republika šanci splnit své závazky vůči Evropské unii zadané směrnicí o jednorázových plastech. Ani při dosažení maximální možné efektivity třídících linek současný systém třídění nezajistí 77% míru sběru PET lahví k recyklaci v roce 2025 a nezabezpečí ani 90% míru zpětného odběru PET lahví k recyklaci závaznou pro rok 2029.