Studie

Aktualizovaná studie CETA: Dopady zavedení zálohového systému nápojových obalů na obce a města

Odpadové hospodářství ČR je nutné podrobit systémovým změnám tak, aby Česká republika dokázala splnit závazné cíle odpadové legislativy Evropské unie.