Ostatní

Míra recyklace podle statistik Ministerstva životního prostředí

Prohlédněte si skutečnou míru recyklace obalových odpadů. Ta nově zahrnuje pouze takové zpracování, kdy jsou obaly opětovně materiálově využity, nikoliv veškerý odpad, který Češi vytřídí do tříděných kontejneru, jak tomu bylo donedávna.