Webináře: jak funguje systém záloh na PET lahve a plechovky v praxi

Inspirovat se tam, kde to funguje, a vyhnout se chybám, kterým je možné předejít. V sérii online webinářů Kristýna Havligerová, manažerka vnějších vztahů Iniciativy pro zálohování, typicky společně s Annou Larsson ze společnosti Reloop hovoří se zástupci jednotlivých zemích, ve kterých je zaveden zálohový systém. Zjistěte společně s námi, co je k jeho zavedení vedlo, jak se systémy záloh vyvíjely v čase, jakým způsobem pozitivně ovlivňují životní prostředí či jaké druhy sběru a typy automatů existují? Podívejte se na záznamy prezentující zkušenosti Norska, Litvy, ale i dalších a již brzy se těšte na nové online webináře!

Webinář: jak funguje systém záloh na pet lahve a plechovky v praxi | Slovensko

Webinář: jak funguje systém záloh na pet lahve a plechovky v praxi | Švédsko

Webinář: jak funguje systém záloh na pet lahve a plechovky v praxi | Norsko

Webinář: jak funguje systém záloh na pet lahve a plechovky v praxi | Litva

Webinář: jak funguje systém záloh na pet lahve a plechovky v praxi | Lotyšsko