Lotyšsko

Dozvíte se mimo jiné:

  • Proč evropské země zálohují?
  • V čem se systémy záloh v jednotlivých státech Evropy liší a co mají naopak společného?
  • Jaké byly největší výzvy při implementaci?
  • Jak si na nový systém zvykli spotřebitelé?

O tématu hovoří speakeři:

  • Anna Larsson: odbornice v oblasti udržitelného nakládání s odpady, Reloop
  • Miks Stūrītis: generální ředitel lotyšského správce zálohového systému
  • Kristýna Havligerová: manažerka vnějších vztahů, Iniciativa pro zálohování