Legislativa

Návrh zálohového systému pomůže ČR k přechodu na cirkulární ekonomiku

Česko dohání Evropu v cirkularitě nápojových obalů. MŽP poslalo zálohování do meziresortního připomínkování.

Ministerstvo posouvá debatu o zavedení systému záloh v ČR dopředu