Bez systému záloh na plastové lahve a plechovky ČR nesplní evropské cíle sběru nápojových obalů

Experti znovu potvrzují: Bez systému záloh na plastové lahve a plechovky ČR nesplní evropské cíle sběru nápojových obalů

Zavedení zálohového systému na PET lahve a plechovky je pro Česko nevyhnutelné. Bez jeho zavedení není možné splnit nejen stanové cíle vyplývající ze směrnice o jednorázových plastech, tedy 90% cíl sběru do roku 2029, a zároveň ani cíl diskutovaného návrhu evropského nařízení o obalech a obalovém odpadu (tzv. PPWR). Nařízení stanovuje povinnost zavést systém záloh, pokud členské země v roce 2026 nesplní povinnou míru sběru 80 % u obou nápojových obalů. Česká republika jednoznačně nesplní povinnou míru sběru u plechovek. Nově to potvrzuje i obalová společnost EKO-KOM. ČR by však s vysokou pravděpodobností nesplnila daný cíl ani u plastových lahví.

To, že zálohový systém je cestou ke splnění evropských cílů, potvrzuje také autorizovaná obalová společnost EKO-KOM. „Zavedení systému záloh je nevyhnutelné, protože u nápojových plechovek nemůžeme dosáhnout cíle 80 % tříděného sběru do roku 2026, a proto ČR nemůže žádat Evropskou komisi o výjimku z nařízením uložené povinnosti zavést zálohování nápojových obalů, bez ohledu na to kolik plastových lahví sbíráme,“ uvádí Zbyněk Kozel, generální ředitel společnosti EKO-KOM a.s. Odkazuje tak na evropské nařízení o obalech a obalovém odpadu, na jehož znění se shodla Rada Evropské unie a Evropský parlament. To zavede podmínku, že pokud členský stát nesplní v roce 2026 míru sběru 80 % u PET lahví či plechovek, musí zavést zálohový systém na tyto obaly. Finální hlasování v Evropském parlamentu se očekává 24. dubna.

Výše zmíněné nařízení o obalech de-facto zpřísňuje cíle sběru pro členské státy, když nově zavádí cíl právě na nápojové plechovky a zároveň zvyšuje cíl sběru plastových lahví v roce 2026. „Jsme rádi, že se dnes již nebavíme o tom, jestli zálohy ano, nebo ne. Je zcela jasné, že nyní naše úsilí musí jít směrem k vytvoření maximálně efektivního zálohového systému, který bude podporovat plnou cirkularitu.“  vysvětluje Kristýna Havligerová, manažerka vnějších vztahů Iniciativy pro zálohování

Cílem ČR je přechod na cirkulární ekonomiku, a právě systém záloh je jednoznačně jedinou funkční cestou k uzavření materiálovou smyčky nápojových obalů a zajištění toho, aby se tento cenný materiál opakovaně využíval. Představuje ale také obrovskou příležitost pro nastartování skutečné recyklace i u ostatních plastů, které dnes občané vytřídí.

Pro více informací kontaktujte:

Kristýna Havligerová
Manažerka vnějších vztahů
Iniciativa pro zálohování

kristyna.havligerova@iniciativaprozalohovani.cz
+420724602113


Iniciativu pro zálohování založili významní výrobci nápojů Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, Heineken Česká republika, Kofola ČeskoSlovensko, Mattoni 1873 a Plzeňský Prazdroj. Jejím cílem je zavedení plošného zálohového systému všech nápojových PET lahví a plechovek v České republice jako cestu k opravdové recyklaci těchto obalových materiálů.