Ke stažení

CETA: Dopady zavedení zálohového systému nápojových obalů na obce a města

Odpadové hospodářství ČR je nutné podrobit systémovým změnám tak, aby Česká republika dokázala splnit závazné cíle odpadové legislativy Evropské unie. 

Od třídění k pravé recyklaci

Výrobci nápojů, kteří jsou sdruženi v Iniciativě pro zálohování, chtějí plošný zálohový systém na PET lahve a plechovky. Vyzývají k diskuzi napříč trhem a podpoře této myšlenky.

Prezentace k webináři o zálohovém systému pet lahví a plechovek

Zjistěte, jak by fungoval zálohový systém v praxi a proč bychom měli usilovat o jeho zavedení v ČR.