Ministerstvo posouvá debatu o zavedení systému záloh v ČR dopředu 

Je dobře, že ministerstvo posouvá debatu o zavedení systému záloh v ČR dopředu.

Jsme rádi za to, že ministerstvo posouvá celou diskusi dopředu. Vnímáme chuť a vůli zálohový systém v Česku dotáhnout. Systém záloh je jedinou cestou k cirkularitě nápojových obalů. Je klíčem k tomu, aby z lahve vznikla lahev a z plechovky nová plechovka. Zabráníme tím plýtvání přírodními zdroji a až o 95 procent snížíme spotřebu energie a o 80 % uhlíkovou stopu těchto obalů. Posílíme tím naši materiálovou bezpečnost a jak potvrzuje čerstvá zkušenost ze Slovenska, zbavíme se také volně pohozených nápojových obalů v přírodě i na veřejných prostranstvích obcí a měst.  Také dnes zveřejněná čísla dopadu na města obce potvrzují, že zálohování je nejefektivnější způsob, jak dosáhnout evropských cílů. 

Z opakovaných průzkumů dlouhodobě vychází, že Češi systém záloh jednoznačně chtějí, podporuje ho přes 85 % Čechů. Oceňují na něm především ochranu životního prostředí, snížení množství odpadu a jeho výskytu v přírodě nebo na ulicích, opakované využití suroviny a také finanční motivaci k ekologičtějšímu chování. Vítáme, že ministerstvo na tuto poptávku reaguje.

Jak ukazují úspěšné a zavedené systémy v zahraničí, funkční a rozumný systém musí být přívětivý především ke spotřebitelům a poskytnout jim širokou a dobře dostupnou sběrnou síť. Musí mít nastavenou rozumnou výši zálohy, která bude lidi motivovat k vracení použitých nápojových obalů, ale zároveň je neodradí od nákupu. Systém musí provozovat nezávislý operátor, založený výrobci nápojů, kteří tak plní svou rozšířenou odpovědnost za obaly uváděné na trh. Operátor musí fungovat na neziskovém principu, jeho nastavení proto musí zajistit, aby byl ekonomicky soběstačný, efektivní a jeho hospodaření vyrovnané. A především musí systém plnit svůj základní účel, a to je zajištění cirkularity nápojových obalů.

Pro více informací kontaktujte:

Kristýna Havligerová
Manažerka vnějších vztahů
Iniciativa pro zálohování
kristyna.havligerova@iniciativaprozalohovani.cz
+420724602113

Iniciativu pro zálohování založili významní výrobci nápojů Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, Heineken Česká republika, Kofola ČeskoSlovensko, Mattoni 1873 a Plzeňský Prazdroj. Jejím cílem je zavedení plošného zálohového systému všech nápojových PET lahví a plechovek v České republice jako cestu k opravdové recyklaci těchto obalových materiálů.