Švédsko

Dozvíte se mimo jiné:

  • Proč se ve Švédsku systém zavedl, přestože nikde v Evropě tehdy neexistoval?
  • Jak je systém záloh v této zemi nastavený a jaké má výsledky?
  • Jak zálohování minimalizuje negativní vliv na životní prostředí?
  • Jak vypadá švédská sběrná síť na nápojové obaly?

O tématu hovoří speakeři:

  • Anna Larsson: odbornice v oblasti udržitelného nakládání s odpady, Reloop
  • Bengt Lagerman, generální ředitel švédského Správce zálohového systému
  • Kristýna Havligerová, manažerka vnějších vztahů, Iniciativa pro zálohování