Malé obchody na venkově postupně mizí z mapy. Hustá sběrná síť v maloobchodu je přitom pro funkční zálohový systém zásadní.

Nastavit dobře výši zálohy tak, aby motivovala k vracení použitých nápojových obalů, a přitom neodrazovala od nákupu, či možnost vracet PET lahve a plechovky tam, kde je spotřebitel koupil, jsou alfou a omegou dobře fungujícího zálohového systému. Jako rozumnou výši zálohy Češi v průzkumu IPSOS uvedli 4 Kč. Vyšší záloha by už u velké části způsobila, že si výrobek nekoupí. Zásadní je také dostupnost sběrných míst a zapojení malých vesnických obchodů, kterých od roku 2010 ubylo téměř tři tisíce, a i dnes čelí hrozbám v podobě rychle rostoucích cen energií nebo nedostatku personálu. Pokud by byl zálohový systém postaven pouze ve větších obchodech umístěných typicky ve městech anebo na sběrných místech mimo maloobchod, pro malé prodejny na vesnicích by to mohlo znamenat pověstnou poslední kapku.

Vracet obaly během svého nákupu tam, kde je koupili, chtějí zejména sami spotřebitelé, kteří jsou na vracení v obchodní síti zvyklí. „Systém vratných pivních lahví, který u nás funguje již desítky let a umožňuje lahve vrátit v prodejnách i na malých městech, dlouhodobě dosahuje míry sběru přes 90 %,“ vysvětluje Kristýna Havligerová, manažerka vnějších vztahů Iniciativy pro zálohování, a dodává: „Zásadní je spotřebitelům nabídnout možnost pohodlného vracení použitých obalů v místě jejich bydliště, bez nutnosti zbytečně cestovat na sběrné místo pouze za účelem vrácení obalů.

Podpořit to může hustá sít sběrných míst včetně zapojení menších obchodů v celé České republice. Iniciativa pro zálohování navrhuje povinné zapojení malých obchodů, a to s prodejní plochou nad 50 m2, díky čemuž systém hned od začátku nabídne celkem 11 000 sběrných míst. Menší prodejny by se poté mohly připojit dobrovolně.

Vracím tam, kde nakupuji

Provozovat prodejnu v malé obci je přitom podle Asociace české tradičního obchodu čím dál složitější, a právě proto se na ně nesmí při návrhu systému záloh zapomenout. „Aby se malé prodejny zejména v odlehlých sídlech uživily, musí je obce často dotovat, navíc dlouhodobě čelí problému s nedostatkem personálu. Jenom za poslední dekádu už tři tisíce z nich musely zavřít a další stovky dlouhodobě bojují o přežití,“ vysvětluje Pavel Březina, předseda Asociace české tradičního obchodu. 

Vynechání malých obchodníků ze sběrné sítě nebo jejich nahrazení jinými typy sběru může být právě pro vesnický maloobchod poslední ranou, která přispěje k dalšímu snížení počtu těchto provozoven. „V případě, že by byl schválen záměr zálohování PET lahví a plechovek v ČR, jsme jednoznačně dospěli k názoru, že pro zajištění komfortu pro zákazníka i úspěšnosti systému by se mělo vykupovat všude tam, kde se prodává, stejně tak jako u pivních láhví. Právě naše malé prodejny jsou pro fungování zálohového systému důležité. Díky nim by se zásadně zvýšila dostupnost sběrných míst pro naše zákazníky, a to i v malých obcích. Je proto důležité povinně zapojit všechna obchodní místa v České republice a zároveň dobře vysvětlovat i malým obchodníkům, proč je pro ně zapojení do systému záloh důležité a co jim může přinést.“ vysvětluje Pavel Březina.

Ze srovnání více než 40 zálohových systémů v Evropě i jinde ve světě je jasně vidět, že sběrná síť postavena na široké síti obchodníků dosahuje nejvyšší zpětnou míru sběru, v průměru kolem 90 % Oproti tomu systémy se zpětným odběrem mimo obchody dosahují zpětná míru sběru pouze 70 %. Rovněž mezinárodní expertní platforma Reloop, zaměřená na podporu cirkulární ekonomiky, považuje možnost vracet použité obaly v obchodní síti za důležitý faktor efektivity zálohového systému.

Ideální záloha 4 Kč

Důležitým parametrem je také výše zálohy. Pokud bude dobře nastavena, není třeba se obávat, že by Čechy od nákupů nápojů odradila. Ti totiž dobře rozumí, že v případě zálohy nejde o navýšení ceny, protože po vrácení obalu ji dostanou zpátky. 81 % potvrdilo, že bude po zavedení záloh nakupovat stejně či víc nápojů v PET lahvích, v případě plechovek 79 %. „Skutečnost, že zavedení zálohy na nápojové obaly nijak neovlivní chuť Čechů k nákupu je důležitou zprávou pro nás, ale také pro obchodníky. Zásadní je však v tomto ohledu správné nastavení výše zálohy. Jako ideální Češi určili zálohu ve výši 4 Kč. Více než 5 Kč však už vnímají jako vysokou,“ uzavírá Kristýna Havligerová. Záloha do čtyř korun je také běžná v jiných zálohujících zemích v Evropě.

Pro více informací kontaktujte:  

Kristýna Havligerová

manažerka vnějších vztahů
Iniciativa pro zálohování   

kristyna.havligerova@iniciativaprozalohovani.cz                     

+420724602113 

Iniciativu pro zálohování založili významní výrobci nápojů Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, Heineken Česká republika, Kofola Česko-Slovensko, Mattoni 1873 a Plzeňský Prazdroj. Jejím cílem je zavedení plošného zálohového systému všech nápojových PET lahví a plechovek v České republice jako cestu k opravdové recyklaci těchto obalových materiálů.


 

1.) Výzkum Ipsos ze září 2022 na reprezentativním vzorku populace ČR starší 18 let 1016 respondentů.
2.) RELOOP_Factsheet_Performance_12I2022.pdf (reloopplatform.org)
3.) https://www.reloopplatform.org/wp-content/uploads/2022/11/GDB-2022-Grid-of-Comparison.pdf