Češi zálohový systém chtějí, potvrzují to průzkumy i praktická zkušenost

„Jsme rádi, že i pilotní projekt obchodních řetězců potvrzuje data z našich průzkumů, tedy že Češi systém záloh na PET lahve a plechovky jednoznačně podporují a nevadí jim ani skladování vypitých nápojových obalů doma či jejich vracení zpět do obchodu (potvrdilo to až 79 % respondentů). Na systému záloh přitom oceňují především ochranu životního prostředí, snížení množství odpadu a jeho výskytu v přírodě nebo ulicích, opakované využití suroviny a také finanční motivaci k ekologičtějšímu chování.

Zároveň vítáme, že i obchodníci se již na spuštění systému záloh intenzívně připravují. Podobné pilotní projekty obchodní řetězce v minulosti realizovali i v jiných zálohujících zemích a rovněž nyní se s nimi můžeme setkat hned na několika evropských trzích, které se na zálohování připravují.

Dobře nastavený zálohový systém je klíčem k tomu, aby z lahve vznikla lahev a z plechovky nová plechovka. Zabráníme tím plýtvání přírodními zdroji a snížíme spotřebu energie i uhlíkovou stopu těchto obalů. Aby systém přinesl veškeré enviromentální dopady, musí být ekonomicky soběstačný a jeho hospodaření vyrovnané. Jako ideální proto vnímáme inspirovat se funkčními příklady v evropských zálohujících zemích, a naopak se vyhnout neověřeným řešením, která mohou vést ke zdražení i zdržení celého systému. Je proto potřeba velmi opatrně pracovat především s ekonomikou systému a zásahů do ní. Věříme, že díky další společné diskusi se nám i v Česku povede takový systém nastavit,“ říká Kristýna Havligerová, manažerka vnějších vztahů Iniciativy pro zálohování.

Pro více informací kontaktujte:

Kristýna Havligerová
manažerka vnějších vztahů
Iniciativa pro zálohování 
kristyna.havligerova@iniciativaprozalohovani.cz
+420724602113