Průzkum Ipsos: Zálohový systém pro PET lahve a plechovky chtějí tři čtvrtiny české populace 

Tři čtvrtiny Čechů podporují zavedení systému záloh na PET lahve a plechovky. Potvrdil to lednový průzkum společnosti Ipsos s tím, že chuť zálohovat je v ČR dlouhodobě vysoká, navíc se oproti číslům z průzkumu v listopadu loňského roku snížil podíl přesvědčených odpůrců z desetiny na pouhých 6 %. Čeští spotřebitelé na systému záloh oceňují především zajištění recyklace zálohovaných obalů do nových PET lahví a plechovek.

Z výzkumu vyplývá, že Češi zavedení záloh na nápojové obaly jednoznačně podporují. „Tři čtvrtiny spotřebitelů jsou pro zálohování plechovek a více než sedm z deseti je pro zálohování PET lahví. Ženy jsou přitom zálohování nakloněny častěji než muži a ochota zálohovat rovněž roste s klesajícím věkem. Nejvyšší podpora je u generace 27 až 34 let,“ vysvětluje Michal Straka, analytik společnosti Ipsos, a dodává: „Klíčovou roli v podpoře hraje zájem Čechů o opakovanou recyklaci, ta je důležitá pro devět z deseti dotázaných. V generačním pohledu jsou jen malé rozdíly a postoj není zásadně závislý na demografických ukazatelích.“

Čerstvá data i opakovaně potvrzená dlouhodobá podpora zavedení systému záloh jsou podle Iniciativy pro zálohování stěžejní v další debatě o podobě zavedení systému. „Češi si stále více uvědomují, že kvůli stávajícímu systému končí nápojové obaly často na skládce, ve spalovně nebo v přírodě. Podporují řešení, které je zcela logické a zároveň ohleduplné k životnímu prostředí, a tím je opakované využití obalů ke stejnému účelu,“ komentuje výsledky průzkumu Kristýna Havligerová, manažerka vnějších vztahů Iniciativy pro zálohování.

Systém záloh na PET lahve a plechovky zajistí cirkularitu nápojových obalů

Vysoká podpora zálohování nápojových obalů je zásadním argumentem i přes silnou dezinformační kampaň odpůrců systému záloh. Ti mají na zachování současného systému třídění své dílčí zájmy. Nepravdy a dezinformace se částečně promítly i do připomínek k návrhu zákona v meziresortním připomínkovém řízení. Systém záloh na PET lahve a plechovky navržený v novele obalového zákona přitom podle Iniciativy pro zálohování staví na zkušenostech ze zavedených evropských systémů záloh a inspiroval se tím, co už jinde dobře funguje a zajistí uzavření cirkulační smyčky nápojových obalů.

„Meziresortní připomínkové řízení je důležitou součástí legislativního procesu, protože díky němu lze navrženou legislativu v mnoha směrech vylepšit. Takové připomínky se sešly i v ukončeném připomínkování obalového zákona. Nicméně nás mrzí, že velká část připomínek je postavena na několikrát vyvrácených mýtech a jasných nepravdách,“ říká Kristýna Havligerová.

Některé nepravdivé připomínky se týkaly navýšení ekologických dopadů při transportu nápojových obalů, přitom jasný příznivý efekt zálohování potvrzuje odborník z akademické půdy. „Recyklace z lahve do lahve a z plechovky do plechovky přináší snížení environmentálních dopadů i uhlíkové stopy balení nápojů. Zálohový systém umí zajistit snížení dopadu těchto obalů na životní prostředí až o 28 procent. Doprava přitom na celkových emisích hraje pouze velmi malou roli, neboť technologie výroby a recyklace má dominantní vliv. Potvrdila to LCA studie, v níž jsme se soustředili na nakládání s nápojovými obaly napříč celým jejich životním cyklem, včetně dopravy a dalších aspektů spojených s jejich vysbíráním,“ vysvětluje Vladimír Kočí, vedoucí Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT Praha, a dodává: „Přímá účast výrobců nápojů v zálohovém systému povede také ke zvýšení efektivity využívání obalových odpadů.“

Nepravdivost některých připomínek potvrzují i zahraniční experti. Podle mezinárodní platformy Reloop jsou zálohové systémy jediným řešením, které zajistí uzavřenou cirkulární smyčku, v níž z lahve bude opět lahev a z plechovky plechovka. Zároveň zajistí pozitivní dopady na životní prostředí jako je snížení spotřeby energie a uhlíkové stopy. A především eliminuje plýtvání přírodními zdroji, kterých je k dispozici stále méně. „Z evropských dat je zřejmé, že zálohování dobře funguje ve všech zemích, které jej zavedly. V mnoha z nich probíhala podobná diskuse a byly slyšet kritické argumenty. Nakonec ale převážila výrazná pozitiva zálohování – uzavřený koloběh recyklace a čisté životní prostředí bez odhozených odpadků. To podpořilo moderní politická rozhodnutí o zavedení zálohového systému. Zálohové systémy již v Evropě převažují, jako šestnáctá země se prvního února přidá Irsko,“ uvádí Anna Larsson, odbornice na udržitelné nakládání s odpady z mezinárodní organizace Reloop.

Pro více informací kontaktujte:

Kristýna Havligerová
Manažerka vnějších vztahů
Iniciativa pro zálohování
kristyna.havligerova@iniciativaprozalohovani.cz
+420724602113


Výzkum realizovala agentura Ipsos v lednu 2024 na reprezentativním vzorku populace ČR podle pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti sídla, použit byl online panel respondentů Populace.cz. Celkem se výzkumu zúčastnilo 1016 respondentů.

Iniciativu pro zálohování založili významní výrobci nápojů Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, Heineken Česká republika, Kofola ČeskoSlovensko, Mattoni 1873 a Plzeňský Prazdroj. Jejím cílem je zavedení plošného zálohového systému všech nápojových PET lahví a plechovek v České republice jako cestu k opravdové recyklaci těchto obalových materiálů.