Česko bez systému záloh cíle diskutovaného nařízení o obalech a obalovém odpadu (tzv. PPWR) nesplní

Systém záloh na PET lahve a plechovky je jednoznačně jedinou cestou, jak splnit evropské cíle. Bez něj totiž nesplní cíle vyplývající ze směrnice o jednorázových plastech, tedy 90% cíl sběru do roku 2029, ale ani diskutovaného návrhu evropského nařízení o obalech a obalovém odpadu (tzv. PPWR). To stanovuje povinnost zavést systém záloh, pokud členské země v roce 2026 nesplní povinnou míru sběru 80 % u obou nápojových obalů. Česká republika jednoznačně nesplní povinnou míru sběru u plechovek. Nově to potvrzuje i obalová společnost EKO-KOM. ČR by však s vysokou pravděpodobností nesplnila daný cíl ani u plastových lahví. 

To, že zálohový systém je cestou ke splnění evropských cílů, potvrzuje také autorizovaná obalová společnost EKO-KOM. Podle jejího generálního ředitele Zbyňka Kozla je zavedení systému záloh nevyhnutelné, protože u nápojových plechovek nemůžeme dosáhnout cíle 80 % tříděného sběru do roku 2026, a proto ČR nemůže žádat Evropskou komisi o výjimku z nařízením uložené povinnosti zavést zálohování nápojových obalů, bez ohledu na to kolik plastových lahví sbíráme. 

Tento nový povinný cíl navrhuje evropské nařízení o obalech a obalovém odpadu, na jehož znění se shodla Rada Evropské unie a Evropský parlament. To zavede podmínku, že pokud členský stát nesplní v roce 2026 míru sběru 80 % u PET lahví či plechovek, musí zavést zálohový systém na tyto obaly. Finální hlasování v Evropském parlamentu se očekává 24. dubna.

Nařízení o obalech v podstatě zpřísňuje cíle sběru pro členské státy, když nově zavádí cíl právě na nápojové plechovky a zároveň zvyšuje cíl sběru plastových lahví v roce 2026. Diskuze dnes už tak není o tom, zda systém záloh zavést, ale o tom, jak vytvořit maximálně efektivní zálohový systému, který podpoří plnou cirkularitu. Cílem ČR je přechod na cirkulární ekonomiku, a právě systém záloh je jednoznačně jedinou funkční cestou k uzavření materiálovou smyčky nápojových obalů a zajištění toho, aby se tento cenný materiál opakovaně využíval. Představuje ale také obrovskou příležitost pro nastartování skutečné recyklace i u ostatních plastů, které dnes občané vytřídí.