Cirkulární Česko? Pomohou zálohy na nápojové obaly, Češi to chtějí

Snížení množství odpadu, opakované využívaní nápojových obalů a ochrana našeho životního prostředí. To jsou zásadní benefity, které přinese zavedení zálohového systému na PET lahve a plechovky. Uvědomují si to i Češi a jsou dlouhodobě pro jeho zavedení.

Každý den se naše příroda a města dusí v odpadu, který produkujeme. Mezi ty patří i PET lahve a plechovky, které často končí na skládkách a ve spalovnách. I když se rádi chlubíme, že jsme jedničky ve třídění, reálně recyklujeme jen necelou polovinu plastů, a to často do výrobků, které už znovu využít nejde. Na český trh se ročně dostane 1,65 miliard PET lahví a 820 milionů plechovek, které by již zanedlouho mohly být recyklovány opakovaně a nekončily by jako třeba i recyklovaná, ale málo nošená bunda na skládce do pár let. U plechovek je příběh ještě smutnější, vytřídíme jich pouze 26 % s tím, že z žádné se nestane opět nová plechovka.

Proč nenasloucháme Čechům? Ti zálohový systém chtějí

Průzkumy jasně ukazují, že celkem tři čtvrtiny Čechů jsou pro, aby se v České republice zavedl zálohový systém. V současné době je tak velká škoda, že zmíněné množství nápojových obalů není využíváno pro recyklaci v uzavřené smyčce. Systém záloh přitom dokáže získat nazpět i více než 90 % nápojových obalů a zajistit právě cirkularitu těchto obalů. 

Češi si stále více uvědomují, že třídit nestačí, protože to není to samé, co recyklace. Dnes už tuší, že nápojové obaly často na skládce, ve spalovně nebo v přírodě. Podporují řešení, které je zcela logické a zároveň ohleduplné k životnímu prostředí, a tím je opakované využití obalů ke stejnému účelu. A podporují ho právě ti z nás, kteří doma zodpovědně třídí odpad.

Část odpůrců, především těch, kterých by se zavedení finančně dotklo, v diskuzích opakují mnohokrát vyvrácené argumenty, jako třeba, že se bude „zbytečně vozit vzduch“. To ale není pravda, v reálu se bude vozit méně vzduchu, než je tomu aktuálně. Automaty na sběrných místech totiž obaly dokonale slisují, zatímco ač mačkáte láhev sebevíc (což většina z nás i z časových důvodů prostě nedělá) vzduchu se zcela nevyhnete. 

PET lahve a plechovky jsou převáženy i v rámci stávajícího systému, což pak nebude potřeba – část této logistiky tak zálohový systém pouze nahradí. Zálohový systém předpokládá svoz ze zhruba 11 000 sběrných míst oproti stávajícím, více než 150 tisíc kontejnerům, což znamená mnohem méně naježděných kilometrů. Studie, kterou vypracovala VŠCHT dokázala, že oproti současnému systému třídění umí zálohový systém snížit dopady na životní prostředí až o 28 %. Výrobou nápojových obalů z recyklátu lze navíc ušetřit až 95 % energie a díky tomu snížit uhlíkovou stopu při výrobě těchto obalů až o 80 %. A to studie počítá i s jinou logistikou pro samotné spotřebitele, tedy, že místo kontejneru dojdeme či dojedeme až do obchodu. Vliv takové „mikrodopravy“ navíc je ale podle propočtů expertů v tomto kontextu minimální.

Kromě toho by systém zálohování výrazně odlehčil přírodě. Mnoho z nás na procházce v lese potkává odhozené PET lahve a plechovky od piva či energetických nápojů a příjemná podívaná to rozhodně není. Také v tomto případě průzkumy dokazují, že 9 z 10 Čechů věří, že by zavedení zálohového systému zásadně omezilo bezmyšlenkovité odhazování odpadků a motivovalo občany vracet nápojové obaly do sběrných kontejnerů.