Dopad systému záloh na rozpočty měst a obcí bude minimální, potvrdila aktualizovaná studie CETA.

Dopad systému záloh na rozpočty měst a obcí bude minimální, jejich náklady navýší o 0,035 %. Potvrdila aktualizovaná studie CETA

Aktualizovaná dopadová studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) o data roku 2021 potvrdila marginální dopad zavedení systému záloh na PET lahve a plechovky na komunální rozpočty – navýšení celkových nákladů měst a obcí o 0,035 %, tedy růst nákladů v průměru o 14 korun na občana a rok z rozpočtů obcí a měst. Zálohový systém je funkčním řešením pro napravení neutěšené situace v České republice, kdy velká část PET lahví a plechovek není opakovaně recyklována a končí na skládkách či ve spalovnách a v řadě případů znečišťuje naše okolí. Zálohy tak zajistí jejich opakované využití pro výrobu nových nápojových obalů a pomůže městům a obcím v boji s volně pohozenými odpadky.

Na český trh se ročně dostane 1,65 miliardy PET lahví a 820 milionů plechovek. „Naším cílem je z nich opakovaně vyrábět nové nápojové obaly a zamezit tomu, aby znečišťovaly životní prostředí tím, že skončí na skládce či odhozené v přírodě. Systém záloh v tom pomůže, protože dostane tyto nápojové obaly do uzavřeného koloběhu, kde se stávají základem pro výrobu nových PET lahví a plechovek. To bohužel současný systém třídění nezajistí, a to přesto, že Češi jsou v třídění odpadu velmi zodpovědní,“ vysvětluje základní myšlenku systému záloh Kristýna Havligerová, manažerka vnějších vztahů Iniciativy pro zálohování.

Z průzkumů1 vyplývá, že jako funkční řešení systém záloh vnímá většina Čechů. Zahraniční zkušenost dvanácti zálohujících zemí navíc potvrzuje, že cirkularita materiálu v uzavřeném koloběhu přispívá k zásadnímu snížení litteringu, tedy množství pohozeného odpadu na volných prostranstvích obcí a měst. Právě města a obce jsou klíčovou součástí zálohového systému. Zásadní zprávou jsou pro ně tak objektivní data vyplývající z dopadové studie zavedení záloh na komunální rozpočty, kterou s podporou Iniciativy pro zálohování zpracovalo Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA). Aktualizovaná studie potvrdila, že ekonomické dopady zavedení zálohového systému na rozpočty měst a obcí nejsou překážkou k jejich zavedení.

„V delším horizontu můžeme očekávat minimální navýšení celkových nákladů obcí a měst v souvislosti se zavedením zálohového systému na PET lahve a plechovky, a to pouze o 0,035 %, což znamená nárůst nákladů v průměru o 14 korun na občana a rok z rozpočtů obcí a měst. Tento potenciální scénář předpokládá přenesení nákladů spojených s absencí PET lahví a plechovek v současném systému sběru a třídění na města a obce,“ vysvětluje Aleš Rod, ředitel Centra ekonomických a tržních analýz.

Tyto marginální dopady vyšly při započtení dat složitého roku 2021, který byl negativně ovlivněn pandemií covidu. Čísla se přesto zlepšila oproti předešlému roku 2020, kdy propočet poukázal na zvýšení nákladů o 17 Kč na občana ročně, které představuje navýšení o 0,053 % v celkových ročních nákladech měst a obcí.

Aktualizace studie potvrdila také tzv. křížové financování materiálů. „Příjmy z vytříděných PET lahví nyní dotují sběr a třídění jiných typů plastů téměř čtvrt miliardou korun ročně. Systém tak nemotivuje výrobce, kteří uvádí na trh jiné typy obalů, aby hledali lépe recyklovatelné alternativy. Nemotivuje ani provozovatele třídících linek, aby třídili a hledali další využití i pro jiné typy plastů než PET lahve. Pokud něco neuděláme, i nadále bude většina obalů končit na skládce nebo ve spalovně,“ říká Havligerová.

Pokud se tato situace narovná, budou i ostatní výrobci vedeni k tomu vyrábět obaly z lehce recyklovatelných materiálů. Například v Litvě bylo zásadním momentem právě zavedení záloh, po kterém se velmi rychle přestaly na trh dostávat tzv. kompozitní materiály, a naopak se zásadně zvýšilo množství opakovaně využitelných obalů. „Jedná se o dobrou zprávu nejen pro recyklaci samotnou a všechny, kteří zodpovědně třídí, ale také pro obce, kterým v třídících kontejnerech zůstane materiál, jenž lze dále využít a recyklovat. Celkové dopady tak nakonec mohou být ještě mnohem nižší,“ dodává Havligerová.

Pro více informací kontaktujte:

Kristýna Havligerová
manažerka vnějších vztahů
Iniciativa pro zálohování
kristyna.havligerova@iniciativaprozalohovani.cz
+420724602113


 https://jdemeokrokdal.cz/tiskove-zpravy/tri-ctvrtiny-cechu-nejsou-spokojeni-s-mirou-recyklace-vytrideneho-plastu/, https://jdemeokrokdal.cz/tiskove-zpravy/ctyri-z-peti-cechu-by-uvitali-zalohovy-system-na-pet-lahve-a-plechovky/