Komentář k analýze INCIEN k dotřiďování směsného komunálního odpadu

Komentář Iniciativy pro zálohování k analýze Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN) k dotřiďování směsného komunálního odpadu:

Vysoké investice do dotřiďování směsného komunálního odpadu (SKO) nevnímáme jako efektivní, protože nám nezajistí opakované využití materiálů, tedy jejich plnou cirkularitu, ani nepomohou splnit závazky Evropské unie.

Míra recyklace plastu v ČR v roce 2020 dosáhla pouhých 42 %. V případě plechovek je recyklována méně než 1/3, 65 % končí rovnou ve směsném komunálním odpadu. Velká část obalových materiálů tak skončí na skládce, a to je obrovská škoda, protože tyto materiály mají obrovský potenciál k opakovanému využití.

Dotřiďování SKO nám navíc nepomůže dosáhnout 90% míry sběru PET lahví, protože podle evropských pravidel jej nelze započítat do plnění cílů EU. Dotřiďování SKO znamená nejen vysoké investice do nových linek, ale drahý by byl i jejich následný provoz. PET lahve tvoří pouze 1 % směsného komunálního odpadu, bylo by to tedy jako hledat jehlu v kupce sena. Navíc materiál vytříděný ze směsného komunálního odpadu nelze využít v potravinářství z důvodu jeho kontaminace a znečištění jinými typy odpadů.

Skutečnost, že dotřiďování SKO nepomůže České republice na cestě k cirkulární budoucnosti doložila i nová analýza INCIEN, ze které plyne několik důležitých závěrů (informace z odrážek vychází z analýzy INCIEN k dotřiďování SKO, kterou najdete také v příloze emailu):

  • Z prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2021/1752, kterým se stanovují pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o snížení dopadu jednorázových plastů vč. odpadu z plastových nápojových lahví na jedno použití, jednoznačně vyplývá, že do cíle podílu vytříděného odpadu z plastových výrobků na jedno použití lze započítat pouze množství získané z tříděného sběru. Proto materiál získaný z dotřiďování SKO nelze započítat do plnění cílů EU.
  • Zásadní je čistota suroviny, především u materiálů používaných pro styk s potravinami. Jakmile se totiž komunální odpad smíchá v jedné nádobě, navzájem se kontaminuje nečistotami a významným způsobem se snižuje jeho materiálová využitelnost.
  • Náklady na pořízení moderní automatické linky na dotřiďování SKO s kapacitou 70 tisíc tun/rok lze na základě zahraničních zkušeností odhadovat na více než 500 mil. Kč, případná dotace uhradí jen část z této investice. Tržní hodnota získaných surovin následně nepokryje ani provozní náklady těchto linek. Výsledkem bude zásadní nárůst nákladů obcí na celý systém nakládání s odpady.

Oproti tomu tu máme možnost zavést plošný zálohový systém, který je schopen dlouhodobě udržet míru sběru a recyklace nápojových obalů na úrovni přes 90 %, což potvrzuje dlouholetá zkušenost ze zálohujících evropských zemí, ale i úspěšně fungující tuzemský tradiční systém vratných skleněných lahví. Zálohový systém zajistí, že se nápojové obaly dostanou do uzavřené smyčky, kde se stávají základem pro výrobu nových PET lahví a plechovek. Zajistí tak skutečnou recyklaci, kdy je materiál opakovaně využitý pro stejný účel. Tím bychom se konečně dostali o krok dál od třídění, k plné cirkularitě.

Kristýna Havligerová
manažerka vnějších vztahů Iniciativy pro zálohování
kristyna.havligerova@iniciativaprozalohovani.cz
+420 724 602 113
www.iniciativaprozalohovani.cz