Komentář ke kulatému stolu MŽP k zálohování PET lahví a plechovek

„Jsme rádi, že zálohový systém je natolik aktuální téma. Těší nás, že řada aktérů mění názor a začíná být řešení záloh otevřená. Potvrdilo se nám, že je tu mnoho mýtů, které je potřeba vysvětlovat, protože pak v tom lidé vidí smysl. Je potřeba o tom mluvit, ale také dojít k závěru, protože když se podíváme na neutěšená čísla, je jasné, že už nyní je pozdě.

Současný systém třídění se přežil. Recyklace plastu ve výši 42 %, 1/3 v případě plechovek, přičemž 65 % plechovek končí rovnou ve směsném odpadu, to jsou alarmující čísla. Ukazují, že většina obalových materiálů končí na skládce či ve spalovnách bez dalšího využití. Je potřeba se posunout k řešení, které zajistí opakované využití obalových obalů pro stejný účel. Právě zálohový systém zajistí, že se nápojové obaly dostanou do uzavřené smyčky, kde se stávají základem pro výrobu nových PET lahví a plechovek. Tedy zajistí skutečnou opakovanou recyklaci.

Výrobou PET lahví z recyklátu lze ušetřit až 79 % energie a díky tomu snížit uhlíkovou stopu při výrobě těchto obalů až o 80 %. Naprostou většinu hmotnosti lahve můžeme opakovaně využít pro výrobu nových lahví, aniž bychom museli využívat nové suroviny. Systém záloh navíc pomůže i městům a obcím, protože pomůže zásadnímu snížení množství pohozeného odpadu na volných prostranstvích obcí a měst. Dopad zavedení záloh má přitom pouze marginální dopady na financování municipalit a není tak překážkou pro jeho zavedení.

Zavedení záloh podporuje 81 % české populace. Čtyři z pěti Čechů jsou ochotni doma uchovávat prázdné nesešlápnuté PET lahve či plechovky a 87 % lidí je připravených je odnést zpět do obchodu.

Současný systém nesplní cíle, které po nás požaduje EU, nezajistí opakované využití obalů pro stejný účel a nepřináší žádné pozitivní dopady pro životní prostředí. Je načase posunout se a začít mluvit o tom, jak systém záloh zavést,“ říká Kristýna Havligerová, manažerka vnějších vztahů Iniciativy pro zálohování.

S přáním hezkého dne,

Kristýna Havligerová
manažerka vnějších vztahů Iniciativy pro zálohování
kristyna.havligerova@iniciativaprozalohovani.cz 
+420 724 602 113
www.iniciativaprozalohovani.cz