Seminář v PS: Plošný zálohový systém nastartuje cirkulární ekonomiku a zajistí opakovanou recyklaci PET lahví a plechovek

Seminář v Poslanecké sněmovně: Plošný zálohový systém nastartuje cirkulární ekonomiku a zajistí opakovanou recyklaci PET lahví a plechovek

Je potřeba neprodleně změnit situaci, kdy pouze 42 % plastů a méně než třetinu plechovek v Česku skutečně recyklujeme. Plošný zálohový systém PET lahví a plechovek přinese opakovanou recyklaci v uzavřeném koloběhu zpět do stejného výrobku – z lahve do lahve, z plechovky do plechovky. Řešení podporuje většina nápojového trhu a jeho zavedení by uvítali čtyři z pěti Čechů. Osvědčilo se již ve 12 evropských zemích, dalších 15 zemí v Evropě se na jeho zavedení připravuje a může se stát, že již brzy budeme na mapě Evropy osamoceným ostrůvkem bez záloh.

Pro zavedení zálohového systému je důležitá otevřená debata a nalezení konsenzu mezi klíčovými hráči na trhu. Vítáme proto skutečnost, že je systém záloh nyní diskutován na mnoha úrovních. Jako zásadní příspěvek do diskuse vnímáme úterní seminář Výboru pro životní prostředí na téma zálohového systému na půdě Poslanecké sněmovny ČR.

Plošný systém záloh přináší zcela zásadní pozitivní dopady na životní prostředí. Díky výrobě nápojových obalů z recyklátu můžeme ušetřit až 95 % energie a díky tomu pomůžeme snížit uhlíkovou stopu při výrobě těchto obalů až o 80 %. Pokud začneme vyrábět PET lahve a plechovky z recyklátu, posílíme rovněž surovinovou bezpečnost České republiky. Naprostou většinu hmotnosti nápojového obalu můžeme opakovaně využít pro výrobu nových lahví a plechovek. 

Důležité jsou také ekonomické dopady. Zálohový systém nezatíží státní rozpočet. Náklady na vybudování systému a jeho provoz budou financovat výrobci nápojů. Materiál, který je nyní považován za odpad, se stane cennou surovinou a pomůže spolufinancovat provoz systému. Jediným ekonomickým dopadem na spotřebitele bude zaplacení vratné zálohy, kterou dostane v obchodě zpět po vrácení zálohového obalu. 
Navíc je potřeba narovnat neférovou situaci na trhu, kdy se z třídících linek vybírají vesměs pouze PET lahve, které následně křížově financují svoz a třídění jiných druhů plastu. Tato situace jde proti evropským pravidlům, podle kterých všichni výrobci v rámci své rozšířené odpovědnosti musí pokrýt náklady spojené se sběrem, tříděním a recyklací právě těch materiálů, které uvádějí na trh. Za současných nerovných podmínek však výrobci, kteří uvádějí na trh další obaly, nejsou motivováni k tomu, aby je vyráběli ze snadno recyklovatelných materiálů. Ani odpadové firmy však nejsou motivovány k tomu, aby po vytřídění využívaly i jiné obaly než PET lahve. I proto nyní v Česku recyklujeme pouze 42 % plastových obalů a méně než třetinu plechovek, přičemž zbytek skončí na skládce či ve spalovně. Zálohový systém pomůže situaci narovnat a nastavit na trhu férové podmínky, které navíc budou v souladu s evropskými směrnicemi“ vysvětluje Kristýna Havligerová, manažerka vnějších vztahů Iniciativy pro zálohování.


*1

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/informace_problematika_odpadu/$FILE/OODP-Obaly_Recyklace_20220316.pdf

Pro více informací kontaktujte:

Iniciativu pro zálohování založili významní výrobci nápojů Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, Heineken Česká republika, Kofola ČeskoSlovensko, Mattoni 1873 a Plzeňský Prazdroj. Jejím cílem je zavedení plošného zálohového systému všech nápojových PET lahví a plechovek v České republice jako cestu k opravdové recyklaci těchto obalových materiálů.