Zapojení malých obchodníků do sběrné sítě systému záloh je pro spotřebitele klíčové

Zavedení systému záloh na PET lahve a plechovky je v Česku součástí legislativního procesu. Výrobci nápojů jsou na zavedení připraveni a obchodníci se na systém záloh intenzívně připravují. Pro dobře fungující systém je potřeba pro spotřebitele zajistit dobře dostupnou sběrnou síť, proto je potřeba zapojení velkých i menších obchodů v celé České republice.

Zapojení malých obchodů je důležité nejen pro samotné obchodníky, ale také pro menší obce a jejich obyvatele. Pro spotřebitele je důležité mít možnost vracet zálohované obaly u svého oblíbeného obchodníka v místě svého bydliště. Právě menší obchodníci nechtějí, aby jejich zákazníci „utíkali“ do velkých řetězců jen proto, že jejich prodejny nejsou sběrným místem pro zálohované nápojové obaly. 

Zapojení do systému může být výhodou i pro malé obchodníky. Spotřebitelům nabídnou službu navíc, což může vést k další podpoře prodeje. Pokud spotřebitel přijde do prodejny vrátit lahve, většinou také nakoupí. Především v malých obcích lidé budou chtít vracet nápojové obaly ve svém blízkém obchodě, a ne jezdit do vzdálených míst. 

Řešení pro velké i malé obchody

Častou obavou, která obchodníky trápí, je finanční nákladnost pořízení automatu pro sběr zálohovaných obalů. Nemusí se toho ale obávat, protože i v Česku si budou moci vybrat mezi ručním sběrem pomocí čtečky a automatickým sběrem prostřednictvím automatu. Právě ruční sběr je méně nákladná varianta, která je vhodná právě pro malé obchodníky. Automaty je ideální pořizovat především do větších prodejen. Obchodníci mohou pro pořízení strojů využít také možnost pronájmů nebo půjček.  

V řadě oblastí se lze inspirovat u funkčních systémů v zahraničí. I jiné zálohující země kdysi stály před stejnými otázkami jako Česko a systém záloh u nich dnes dobře funguje. V některých zemích je například zavedeno pravidlo, že malí prodejci nemusí zálohu vyplácet v hotovosti, což motivuje zákazníky u nich tyto peníze utratit a pomáhá k vyšším tržbám. Obchody mohou také vracet zálohu prostřednictvím kreditů ve svých věrnostních programech, to také zajistí útratu právě u nich v prodejnách. Funkční řešení lze nalézt i pro skladování vybraných zálohovaných lahví. Existují vhodná řešení i pro menší prodejny, která zabírají pouhý jeden metr čtvereční. 

Přímé dodatečné náklady bude správce navíc obchodníkům kompenzovány prostřednictvím manipulačního poplatku za každý vrácený zálohovaný obal. Způsob výpočtu poplatku nastaví nezávislá třetí strana.