Prezentace Principy efektivního zálohového systému: Norsko

Anna Larsson, odbornice v oblasti udržitelného nakládání s odpady, sumarizuje základní zásady, cíle a výsledky norského zálohového systému.