Systém záloh pomůže ČR k přechodu na cirkulární ekonomiku

Opakované použití materiálu pro stejný účel je nejlepší cestou, jak minimalizovat jeho dopady na životní prostředí. Dobře nastavený zálohový systém je klíčem ke skutečné cirkulartitě obalů, tedy aby z lahve vznikla lahev a z plechovky nová plechovka. Vyřeší tak neutěšenou situaci, kdy v současném systému třídění většina obalových materiálů končí na skládce či ve spalovnách bez dalšího využití. Zálohový systém pomůže obcím a městům k větší čistotě, zbaví je odhozených nápojových obalů.

Česká republika potřebuje konečně začít skutečně recyklovat odpad, který vytváříme. My Češi skvěle třídíme a jsme v tom velmi zodpovědní. Třídění ale ještě není recyklace. Současný systém neplní cíle a není schopen vysbírat 90 % PET lahví, zatím se to žádnému evropskému systému nepovedlo. Navíc sesbírá pouze 26 % nápojových plechovek s tím, že žádné nemíří do nových nápojových obalů. Pro sběr plechovek si tak Česko muselo u Evropské komise vyjednat výjimku, protože stanoveného cíle 50% sběru v roce 2025 nemá šanci dosáhnout. Systémy záloh jsou jednoznačně jedinou cestou, jak vysbírat 90 % obalů k recyklaci, a především jak uzavřít materiálovou smyčku – vyrábět z PET lahví nové lahve a z plechovek nové plechovky. Řešení šetrné k životnímu prostředí. 

Zálohový systém je díky zajištění opětovného využívání materiálů do nových PET lahví a plechovek klíčem k tomu, abychom zabránili plýtvání přírodními zdroji, snížili až o 95 % spotřebu energie a až o 80 % uhlíkovou stopu těchto obalů. Celkové pozitivní dopady systému záloh na životní prostředí potvrzují také tzv. LCA analýzy a to až o 30 % oproti systémům třídění, ať už jde o studie z Norska či české VŠCHT či dalších evropských zemí.

Záloha na obal také pomůže tomu, aby lidé přestali odhazovat použité obaly do svého okolí. Právě díky plánovaným čtyřem korunám na každý obal si lidé rozmyslí, zda obal odhodí nebo vrátí do obchodu. A pokud přeci jen někdo obal do přírody odhodí, někdo jiný ho zase sebere a do sběrného místa vrátí. Díky zálohovému systému si tak budeme užívat přírody a veřejných prostor bez povalujících se petek a plechovek stejně tak, jak to nyní mají Slováci, Němci, Litevci i další zálohující země.

Díky zálohovému systému budeme schopni vysbírat a recyklovat do nových nápojových obalů minimálně 90 % plastových lahví a plechovek uvedených na trh stejně tak, jak se to již nyní daří v 16 zálohujících evropských zemích. Další desítky států se na zavedení systému záloh nyní připravují.