Rok 2023 bude pro zavedení zálohového systému na PET lahve a plechovky v Česku klíčový.

Rok 2022 přiblížil Českou republiku zálohování PET lahví a plechovek, když Ministerstvo životního prostředí přislíbilo připravit potřebnou legislativu. Zákon je ale potřeba připravit a přijmout co nejdříve, aby se stihly první cíle EU pro rok 2025, a také splnily nové povinnosti 90% míry sběru nápojových obalů v roce 2026 či povinného obsahu recyklátu 65 % v roce 2040 v souladu s návrhem nového Nařízení o obalech a obalovém odpadu. V příštím roce se také k dnes již 13 zálohujícím zemím v Evropě přidají čtyři další státy.

„Zákon je potřeba přijmout co nejdříve. Čím déle budeme čekat, tím více se vzdálíme šanci splnit závazky EU pro roky 2025 a 2030. Nejistotu to bude znamenat také pro odpadové firmy a třídící linky, ani města a obce nebudou mít jasno v tom, jak naplánovat investice do odpadového hospodářství. Navíc budou mít i nadále problémy s odpadem volně pohozeným na volných prostranstvích. Brzké přijetí zákona pomůže všem těmto komplikacím zabránit,“ říká Kristýna Havligerová, manažerka vnějších vztahů Iniciativy pro zálohování a dodává: „Systém záloh navíc jako jediný umožní obalový materiál zachovat v uzavřeném koloběhu pro jeho opakované využití a vysbírá nápojové obaly v dostatečné čistotě tak, aby je bylo možné využít v potravinářství.

V roce 2023 se také rozšíří rodinu zálohujících zemí v Evropě, a to již na 17 členů. Spustit zálohový systém v příštím roce plánují čtyři nové země: Skotsko, Rumunsko, Turecko a Řecko. „Tyto země si včas uvědomily pozitivní dopady zálohových systému a brzy se tak přidají k těm, které už dnes díky zálohovému systému výrazně snižují míru znečištění životního prostředí a zároveň umožňují opakované využívání materiálů pro stejný účel. Pevné datum v dalších letech už mají i další země jako je Maďarsko, Polsko, Rakousko či doposud nezapojené části Velké Británie,“ uvádí Kristýna Havligerová.

Rok 2022 změnil vnímání systému záloh

V uplynulém roce se na různých úrovních uskutečnilo mnoho jednání o zálohování nápojových obalů a jeho zavedení v Česku. Posunulo se vnímání systému záloh jako cesty, která může České republice pomoci s přechodem na cirkulární ekonomiku. Řešení, které pomůže s neutěšenou situací, kdy většina nápojových obalů končí ve spalovnách, na skládkách nebo znečišťují naše okolí. „Dnes už mnoho aktérů na trhu vnímá potřebu změny současného systému. Mnohá jednání nás ale ještě čekají. Vzájemné naslouchání a diskuse jsou zcela klíčové. Potvrdilo se nám, že je tu stále mnoho mýtů a neznalostí, které je potřeba vysvětlovat. K boření mýtů přispívají názorné ukázky zkušenosti ze zahraničí, protože mnoho věcí, kterých se některé skupiny obávají a vnímají je jako překážku, logicky řešily i jiné zálohující země a mají pro ně jednoduché funkční řešení. Řada aktérů pak začíná být řešení záloh otevřená,“ vysvětluje Kristýna Havligerová.

Milníky roku 2022

 • Leden 2022: Slovensko začalo zálohovat
  Na Slovensku nyní mají prostřednictvím zhruba 2990 sběrných míst vysbíraných více než 750 milionů nápojových obalů, které jsou následně recyklovány do nových lahví a plechovek. Systém vysbírá i přes 4 miliony obalů každý den. V průběhu pouhých deseti měsíců Slováci vybudovali třídící centrum, 5 meziskladů i IT systém. Míra sběru již přesahuje 70 %.
 • Únor 2022: Lotyšsko začalo zálohovat
  V Lotyšsku mají více než 1400 sběrných míst, přes 167 milionů vysbíraných nápojových obalů ke konci září a vybudovanou potřebnou infrastrukturu. I zde již míra sběru k recyklaci přesahuje 70 %, což je vysoce nad plánem prvního roku.
 • Květen a září 2022: dopadová studie CETA
  Dopadová studie Centra ekonomických a tržních analýz předpokládá po zavedení systému záloh možné navýšení celkových nákladů měst a obcí o 0,035 % za předpokladu, že by všechny náklady byly přeneseny právě na obce. Pokud by municipality tyto náklady převedly na své obyvatele, jde o růst nákladů o 14 korun na osobu a rok. Systém záloh přitom městům a obcím zajistí čisté ulice bez pohozených lahví a plechovek, méně přeplněných žlutých kontejnerů a narovnání podmínek současného sběru a třídění plastů.
  Marginální dopady vyšly na základě dat roku 2021, který byl negativně ovlivněn pandemií covidu. Čísla se dokonce zlepšila oproti předešlému roku 2020, kdy propočet poukázal na potenciální zvýšení nákladů o 17 Kč na občana ročně, které představuje navýšení o 0,053 % v celkových ročních nákladech měst a obcí.
 • Červenec 2022: Průzkum veřejného mínění k litteringu a recyklaci
  Pohozené odpadky trápí téměř celou populaci. Nejviditelnější odpadovou položkou, kterou lze v českých luzích a hájích nalézt, jsou nápojové obaly – plechovky v přírodě potkává 75 % lidí a PET lahve dokonce 95 %. 9 z 10 Čechů věří, že zavedení záloh na PET lahve a plechovky výrazně omezí bezmyšlenkovité odhazování odpadků a bude motivovat Čechy vracet nápojové obaly do sběrných míst. Tři čtvrtiny Čechů jako problém vnímají také nízkou míru recyklace vytříděného plastu, radost lidem nedělají ani přeplněné kontejnery a nepořádek kolem nich.  
 • Srpen 2022: ČR přijala směrnici o jednorázových plastech
  Novela vedle jiného umožnila dobrovolné zálohování, to ale není schopno zajistit pozitivní dopady plošného zálohového systému jako jsou vysoká míra sběru k recyklaci nebo snížení množství pohozených nápojových obalů v našem okolí. Pro spotřebitele je navíc netransparentní a nepřehledný. Dobrovolný systém by totiž nezajistil dostatečně hustou sběrnou síť, která je důležitá pro to, aby spotřebitel mohl vrátit zálohovaný obal kdekoliv. Pro spotřebitele by nebylo ani srozumitelné, který obal může a nemůže vrátit. Proto je potřeba zavést plošný systém zálohování, do kterého se zapojí všichni výrobci daných kategorií nápojů v PET lahvích a plechovkách. Systém, který dostane jasný legislativní rámec v samostatném zákoně.
 • Září 2022: Iniciativa pro zálohování představila parametry systému
  Iniciativa navrhuje zálohovat plastové a kovové obaly o objemu od 0,1 do 3 litrů od nealkoholických nápojů, minerálních vod, limonád, džusů, ledových káv a čajů, energetických nápojů, piva a dalších alkoholických nápojů s obsahem alkoholu do 15 %. Výjimku budou mít nápoje, které jsou do svého obalu stáčeny přímo v místě prodeje, jako jsou například sudová vína stáčená do PET lahví. Do husté sítě sběrných míst budou patřit všechny obchody s potravinami větší než 50 m2 a čerpací stanice. Celkem se bude jednat o téměř 11 tisíc sběrných míst. Pro sběr nápojových obalů se mohou dobrovolně rozhodnout i obchody s menší prodejní plochou. Lahve a plechovky budou přijímány buď prostřednictvím automatu, či zcela jednoduchou a prostorově úspornou formou ručního sběru. Správce bude obchodníkům kompenzovat přímé dodatečné náklady prostřednictvím finančního příspěvku. Výše zálohy bude v intervalu od 3 do 5 korun.
 • Listopad 2022: Průzkum veřejného mínění společnosti IPSOS
  Tři čtvrtiny spotřebitelů jsou zcela jasně pro zálohování PET lahví a sedm z deseti je pro zálohování plechovek. Podpora zálohového systému se nijak nezměnila ani po vysvětlení, že zálohované obaly budou muset vracet nezmačkané. A to přesto, že díky třídění do sběrných kontejnerů si na sešlapávání nápojových obalů lidé zvykli. Průzkum vyvrátil také obavu, že po zavedení zálohového systému spotřebitelé přestanou nápoje kvůli ceně nakupovat. Češi dobře rozumí, že v případě zálohy nejde o navýšení ceny, protože po vrácení obalu ji dostanou zpátky. 81 % respondentů potvrdilo, že bude po zavedení záloh nakupovat stejně či více nápojů v PET lahvích, v případě plechovek pak 79 %. Jednotnou výši zálohy spotřebitelé spontánně navrhovali v hodnotě 4 korun pro PET lahve i plechovky.
 • Listopad: Zpráva MŽP o přípravě zákona
  Ministerstvo životního prostředí oznámilo, že zálohování PET lahví a plechovek, které by pomohlo snížit znečištění přírody a zároveň umožnilo efektivnější recyklaci těchto obalových materiálů, se brzo stane součástí návrhu zákona. Zdánlivě malému posunu předcházely tři kulaté stoly a měsíce diskusí, které vede Iniciativa pro zálohování s obcemi, obchodníky i samotným resortem.
 • Návrh Nařízení o obalech a obalovém odpadu
  Evropská komise představila nový návrh Nařízení o obalech a obalovém odpadu, které zavádí povinnost pro členské státy EU zavést zálohový systém na PET lahve a plechovky, pokud země nejsou schopny vysbírat 90 % těchto nápojových obalů v roce 2026. Evropská komise tak potvrdila směřování a cíl Iniciativy pro zálohování zavést systém záloh v České republice. V podstatě tak ukončila diskusi o tom, zda zálohy zavést či ne. Návrh nařízení rovněž stanovuje minimální standardy pro zálohové systémy, které jsou plně v souladu s návrhem parametrů systému, jež Iniciativa pro zálohování představila. Navyšuje také podíl povinného obsahu recyklátu v nových plastových lahvích, až na 65 % v roce 2040. Státy tak budou muset využít jako základ pro výrobu nových lahví veškerý materiál vysbíraný ve své zemi.

Pro více informací kontaktujte:

Kristýna Havligerová
manažerka vnějších vztahů
Iniciativa pro zálohování
kristyna.havligerova@iniciativaprozalohovani.cz
+420724602113

Zálohový systém umožní opakovanou recyklaci nápojových obalů pro stejný účel. Při výrobě nápojových obalů z recyklátu pomůže ušetřit až 95 % energie a díky tomu přispět ke snížení uhlíkové stopy při výrobě těchto obalů až o 80 %. Pomůže tak šetřit zdroji i energii. Pozitivní efekt pocítí i municipality, protože systém přispěje k zásadnímu snížení množství pohozeného odpadu na volných prostranstvích obcí a měst. Systém navíc umí vysbírat nápojové obaly v takové technické i hygienické kvalitě, ve které je lze opětovně použít v potravinářství a také bude v souladu s evropskou legislativou. Zálohový systém České republice zásadním způsobem pomůže České republice splnit cíle Evropské unie, přesně v souladu s návrhem nového nařízení. Pozitivní dopady potvrzuje i 13 zemí, které již v Evropě zálohují.

Iniciativu pro zálohování založili významní výrobci nápojů Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, Heineken Česká republika, Kofola ČeskoSlovensko, Mattoni 1873 a Plzeňský Prazdroj. Jejím cílem je zavedení plošného zálohového systému všech nápojových PET lahví a plechovek v České republice jako cestu k opravdové recyklaci těchto obalových materiálů.